May mga bagong alituntunin na itinatag may kaugnayan sa JobKeeper at taunang bakasyon, at naging sanhi ito ng pagtatalo sa pagitan ng mga amo at empleyado.

Alamin ang mga detalye dito at samantalahin ang libreng sanggunian ng negosyo na makukuha mo, partikular sa iyong industriya mula sa Business Australia.

https://bit.ly/BusAusFilipino

* Nagsisimula ng bagong negosyo pagkatapos ng Coronavirus? Napakahalaga ng tamang pagsasaayos ng iyong negosyo, ikaw man ay solong negosyante, limitadong kompanya o mayroong kasosyo. Mag-click dito para sa mga tip kabilang ang pagpaparehistro ng pangalan ng iyong negosyo, mga alituntunin sa pakikipag-ugnayan at ang kahalagahan ng nasusulat na mga kasunduan.

* Nalilito ka ba tungkol sa mga karapatan ng mga empleyado mo sa taunang bakasyon sa ilalim ng JobKeeper? Basahin ang mga pagbabago sa Fair Work Act kabilang ang kakayahan ng mga Negosyo na hilingin sa mga empleyado na kunin ang bayád na bakasyon at karagdagang taunang bakasyon sa kalahating bayad.

* Bilang resulta ng Coronavirus, alam mo ba na maaaring humiling ang negosyo mo mula sa iyong Council o Water Authority na bawasan o ipagpaliban ang iyong mga bayarin sa tubig?  Sumali bilang libreng miyembro sa Business Australia para ma-download ang isang pamantayang liham na pwede mong kopyahin para gumawa ng kahilingan.

 

 

Leave a Comment

Word Count: 0
 
 
 

 

 
More from this section
 

Sumali bilang libreng miyembro

Paano kumita ng pera sa panahon ng COVID19

 
Sponsors
 

Newsletter Signup