Kung nagsisimula pa lamang ang iyong negosyo, ninanais nitong maging mas episiyente, o gusto nitong lumago, sumali lamang sa Business Australia bilang libreng miyembro at tutulungan ka naming makamit ang iyong mithiin.

MAGAMIT ANG MGA LIBRENG MATERYALES NA PARA LAMANG SA MGA MIYEMBRO

Libreng Linya para sa mga Payo
Makatanggap ng mga Libreng Payo sa Telepono tungkol sa mga isyung may kinalaman sa COVID-19 tulad ng JobKeeper at Estimulo ng Gobiyerno, Komersiyal na Pag-uupa, at iba pang mga payo sa mga isyung may kinalaman sa Lugar ng Trabaho tulad ng Pag-empleo, Pagganap sa Trabaho, Pagbibitiw sa Trabaho, Pagtatanggal ng mga Manggagawa, at Pagliban mula sa Trabaho. 

Libreng Dokumentasyon ng mga Empleyado

Kailangang maghanda ng mga legal na dokumentasyon para sa pagsisimula ng mga bagong empleyado sa trabaho at pamamahala ng mga pagbabago sa iyong Lugar ng Trabaho tulad ng Pagbibitiw sa Trabaho at Pagtatanggal ng mga Manggagawa. 

Libreng Paghahanap ng Kaloob na Pangnegosyo

Naghahanap ka ba ng pondo para masuportahan ang iyong negosyo? Gamitin ang Libreng Paghahanap ng Kaloob na Pangnegosyo namin upang maunawaan kung sa anong mga kaloob ng gobiyerno maaaring maging kuwalipikado ang iyong negosyo mula sa higit 1,500 mga kaloob na nagkakahalaga ng halos $40 bilyon.

Libreng Online na Solusyong Pang-HR 

Maakses ang isang komplimentaryong online na solusyong pang-HR para sa iyo at hanggang limang empleyado. Magtalaga at masubaybayan ang pagtanggap ng mga kontrata at patakaran, pamahalaan ang mga pagganap, at higit pa. 

Libreng Suporta sa Sahod at Pagliban mula sa Trabaho

Maakses ang higit sa 120 mga Fair Work Modern Award at mag-subscribe sa mga alertong pang-email ng mga Award para sa iyong negosyo upang masundan mo ang mga pagbabago sa mga probisyong may kinalaman sa sahod at pagliban mula sa trabaho. 

Libreng Payo sa Marketing

Maakses ang mga propesyonal na payo sa marketing para sa website, paghahanap, social media, o lokal na advertising ng iyong negosyo sa pamamagitan ng libreng 90-minutong pagkonsulta sa marketing (nagkakahalaga ng $350). 

Leave a Comment

Word Count: 0
 
 
 

 

 
More from this section
 

Paano kumita ng pera sa panahon ng COVID19

 
Sponsors
 

Newsletter Signup