Bawiin ang iyong negosyo! Inihahatid sa iyo ng update ng Business Australia sa linggong ito ang lahat ng tip para ma-maximize ang pagbubukas muli ng iyong negosyo, mapasulong ang iyong tax return at ma-access ang mga stimulus package ng pamahalaan.

https://bit.ly/CPBAFilipino

  1. Panahon na para patakbuhing muli ang negosyo mo at muling kumita. Maging miyembro ng Business Australia nang libre para ma-download ang tatlong-hakbang na COVIDSafe plan kabilang ang kung paano magsasagawa ng pagsusuri sa panganib, mga gawain sa paghadlang ng Coronavirus at kung paano tutugon sa impeksyon. https://bit.ly/CPBAFilipino

  2. Anong mangyayari kapag sinimulan mong muli ang negosyo mo at nagkaroon ng outbreak ng Coronavirus? Mag-click sa ibaba para sa isang nakakatulong na gabay sa pagbuo ng plano sa outbreak ng Coronavirus kabilang ang kung paano pananatilihing ligtas ang mga manggagawa mula sa Coronavirus at kung anong dapat gawin kapag naghinala ang isang empleyado na mayroon siyang sintomas. https://bit.ly/CPBAFilipino

  3. Isa sa napakahalagang estratehiya sa pananatiling tumatakbo ng negosyo ay ang pagma-maximise ng iyong tax return sa katapusan ng taon ng pananalapi. Maging miyembro ng Business Australia nang libre para mapanood ang isang webinar na tutulong sa iyo na maunawaan kung paano magtatrabahong kasama ng ahente ng buwis o maghahanda ng sarili mong tax return. https://bit.ly/CPBAFilipino


  4. Alam mo bang nag-anunsyo ng $1.8 bilyon na stimulus package ang Pederal na Gobyerno para matulungan ng lokal na mga pamahalaan ang maliliit na negosyo? Mag-click sa ibaba para sa karagdagang impormasyon. https://bit.ly/CPBAFilipino

  5. Higit kailanman, kailangan mo ng ekspertong payo para mapanatiling tumatakbo at malago ang negosyo mo. Maging libreng miyembro ng Business Australia para mapakinggan ang isang webinar na itinatampok si Kevin Nuttal, isang eksperto sa mga estratehiya para madoble ang iyong kita. https://bit.ly/CPBAFilipino

Ang iyong negosyo man ay nagsisimula pa lang, naghahanap ng paraan para maging mas mahusay, o ninanais na lumago, umiiral ang Business Australia para tulungan kang makarating doon. Kunin ang access sa mga tool, template at mga linya ng payo kapag naging miyembro ka ng Business Australia. Nabanggit ba naming libre ito? https://bit.ly/CPBAFilipino

Leave a Comment

Word Count: 0
 
 
 

 

 
Sponsors
 

Newsletter Signup