Paano naapektuhan ang industriya mo? Ngayong linggo, ibinibigay sa iyo ng
Business Australia ang impormasyon na kailangan mo para ma-maximise ang
iyong tax return, makipagkalakalan nang ligtas at masuportahan ang mga
manggagawa mo.

1. Malapit na ang panahon ng pagbubuwis at may mahuhusay na sanggunian ang Business Australia para matulungan kang magplano para sa susunod na taon at ma-maximize ang tax return sa taóng ito. Maging libreng miyembro ng Business Australia para ma-download ang iyong Tax Checklist kabilang ang listahan ng ibabawas sa buwis kung ikaw ay nagtatrabaho mula sa bahay at ang mga kinakailangan sa buwis ng JobKeeper. https://bit.ly/BAFilipino2. Ayon sa Australian Bureau of Statistics, halos 75% ng mga negosyo ang
nabawasan ng kanilang daloy ng pera dahil sa Coronavirus. Paano maaapektuhan ng Coronavirus ang iyong industriya sa darating na mga buwan? I-download ang libreng sumaryo ng Business Australia para makita kung paano maaapektuhan ang iyong industriya kabilang ang Retail, Pagkain, Pagbiyahe, Konstruksyon at Pagmamanupaktura. 

3. Ang mga Beauty at Nail Salon ay magbubukas na pagkatapos ng Coronavirus.
Napakahalaga na ngayon ng pakikipagkalakalan nang ligtas para sa tagumpay ng negosyo at mag-click para sa gabay sa pagpapanatili ng isang ligtas na salon
kabilang ang pakikipag-ugnayan sa kostumer, personal protective equipment,
kalinisan sa kamay at paglilinis at pagdi-disinfect sa mga tool at patungán.

4. Bukás na ulit ang mga negosyo at kailangan ng mga may-ari ng negosyo ang de-kalidad na impormasyon para matiyak na makakapanatili sila sa bagong mundo ng Coronavirus. Mag-click dito para sa mga link ng payo sa negosyo at
industriya, libreng tool sa pagpaplano ng negosyo ng pamahalaan at online hub
ng Safe Work Australia para mas mapasulong ang kalusugan at kaligtasan ng
manggagawa. 

Ang iyong negosyo man ay nagsisimula pa lang, naghahanap ng paraan para
maging mas mahusay, o ninanais na lumago, umiiral ang Business Australia para
tulungan kang makarating doon. Kunin ang access sa mga tool, template at mga
linya ng payo kapag naging miyembro ka ng Business Australia. Nabanggit ba
naming libre ito? 

Leave a Comment

Word Count: 0
 
 
 

 

 
More from this section
 

Paano kumita ng pera sa panahon ng COVID19

Gabay sa negosyo habang may COVID-19

 
Sponsors
 

Newsletter Signup